NEN3140: SCIOS Scope 8

De elektrakeuring NEN 3140 volgens Scope 8 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Deze elektrakeuring richt zich op uw totale elektrische installatie. De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken.

De inspectie bestaat uit

  • een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie in risicovolle ruimte en risicovolle eindgebruikers
  • controle door metingen
  • controle door beproevingen
  • een thermografische controle door middel van warmtebeeldopname.

Wat ontvangt u?

Na de keuring ontvangt uw een uitgebreide rapportage waarin alle gegevens van uw installatie worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd.

De eventueel geconstateerde gebreken kunt uw binnen 3 maanden na constatering laten herstellen door uw eigen installateur.

Herkeuring of herstelverklaring

Herkeuring, er wordt gecontroleerd door Prokeur of de gebreken correct en volgens installatievoorschriften zijn hersteld waarna het rapport wordt aangepast. Dit adviseert Prokeur. Daarnaast kan een herkeuring voor een kleine meerprijs uitgevoerd worden.

Herstelverklaring, u ontvangt bij het rapport een herstelverklaring waarna uw installateur die de gebreken heeft hersteld verklaard dan de geconstateerde gebreken vakkundig zijn hersteld of verholpen waarna dit de goedkeuring van uw installatie is.

Geldigheid

De keuring in de meeste gevallen 4 jaar geldig maar dit is afhankelijk van de staat van de installatie en wordt beoordeeld door een puntensysteem in de NEN 3140 en eventuele afspraken die met uw verzekeraar zijn gemaakt.

Veiligheid

Let op! Dit is een veiligheid inspectie en geen volledige brandrisico inspectie. Bij een Scope 8 keuring worden niet alle brandrisico’s  beoordeeld en voldoet u dus niet aan de verzekering eisen wilt u wel aan de verzekering eisen voldoen vraag dan om een NTA 8220 Scope 10 keuring.

Inspecties voldoen aan wet en norm

Inspecties voldoen aan wet en norm

Uw wensen staan centraal

Uw wensen staan centraal

Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Benieuwd naar het verhaal van ProKeur?