Inspectie belichting

Voor optimaal rendement en (brand)veiligheid is er ook voor de belichting een inspectie die is vastgesteld door verzekeraars, de AVAG en leveranciers van belichtingsinstallaties. Je kunt dit protocol nalezen in de brochure Onderhoud en controle van assimilatiebelichting 2007 en de aanvulling 2014.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Om verzekerd te zijn van dekking bij brand kan de verzekeraar ook vragen de inspectie belichting uit te laten voeren om brand te voorkomen. Dit bevordert ook de lichtopbrengst en het onderhoud. Voorkom dus onnodig hoge kosten door deze inspectie tijdig uit te laten voeren.

Omvang van de inspectie

Visuele controle en meting of beproeving op de complete belichtingsinstallatie.

  • Trafo station (indien aanwezig);
  • Hoofdverdeler;
  • Onderverdelers;
  • 1% van de armaturen per afdeling of type armatuur of een minimum van 5 armaturen per afdeling.

Herkeuring

Bij de aanwezigheid van brandbaar schermdoek dienen de hoofdverdeler of alle verdeelrekken in de trafostations ieder jaar geïnspecteerd te worden. De onderverdeelkasten in de kas dienen om de 3 jaar geïnspecteerd te worden. Bij een belichtingsinstallatie met kunststof armaturen en voor kassen met brandbaar schermdoek, vraag je verzekeraar een jaarlijkse controle.

Herstelverklaring

Na de uitgevoerde inspectie ontvang je een rapport met daarin de eventueel geconstateerde gebreken en een herstelverklaring. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden door jouw eigen installateur tekent hij de herstelverklaring, waarmee je kunt aantonen dat jouw elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.

Inspecties voldoen aan wet en norm

Inspecties voldoen aan wet en norm

Uw wensen staan centraal

Jouw wensen staan centraal

Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Benieuwd naar het verhaal van ProKeur?