Scope 8 (NEN 3140)

De SCIOS Scope 8 Veiligheid (NEN 3140) geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Deze elektrakeuring richt zich op jouw totale elektrische installatie. De Arbowet geeft aan dat jouw werknemers veilig moeten kunnen werken.

De inspectie bestaat uit

  • Een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie in risicovolle ruimte en risicovolle eindgebruikers.
  • Controle door metingen.
  • Controle door beproevingen.
  • Een thermografische controle door middel van warmtebeeldopname.

Wat ontvangt u?

Na de keuring ontvang je een uitgebreide rapportage, waarin alle gegevens van jouw installatie worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd. De eventueel geconstateerde gebreken kun je binnen 3 maanden na constatering laten herstellen door jouw eigen installateur.

Herkeuring of herstelverklaring

Prokeur adviseert om een herkeuring uit te laten voeren. In dat geval controleert Prokeur of de gebreken correct en volgens installatievoorschriften zijn hersteld, waarna het rapport wordt aangepast. Deze herkeuring kan voor een kleine meerprijs uitgevoerd worden.

Bij het rapport ontvang je een herstelverklaring, waarin de installateur die de gebreken heeft hersteld verklaard dat de gebreken vakkundig zijn hersteld of verholpen. Hierna is jouw installatie goedgekeurd. 

Geldigheid

De keuring in de meeste gevallen 4 jaar geldig, maar dit is afhankelijk van de staat van de installatie en wordt beoordeeld door een puntensysteem in de Scope 8 keuring en eventuele afspraken die met de verzekeraar zijn gemaakt.

Veiligheid

Let op! Dit is een veiligheid inspectie en geen volledige brandrisico inspectie. Bij een Scope 8 NEN 3140 keuring worden niet alle brandrisico’s beoordeeld en voldoe je dus niet aan de verzekeringseisen. Wil je wel aan de verzekering eisen voldoen? Vraag dan om een Scope 10 keuring.

Inspecties voldoen aan wet en norm

Inspecties voldoen aan wet en norm

Uw wensen staan centraal

Jouw wensen staan centraal

Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Benieuwd naar het verhaal van ProKeur?