Scope 10 (NTA 8220)

De SCIOS Scope 10 (NTA 8220) brandrisico keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop je de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving. Veelvoorkomende omgevingen zijn:

  • Glastuinbouw: met of zonder brandvertragend doek.
  • Agrarische bedrijven: Agro Elektra Inspectie voor bedrijven met intensieve veehouderij, bloembollenbedrijven en tuincentra.
  • Overige gebouwen.

DE INSPECTIE BESTAAT UIT

  • Een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie in risicovolle ruimte en risicovolle eindgebruikers.
  • Controle door metingen.
  • Controle door beproevingen.
  • Een thermografische controle door middel van warmte beeldopname.
  • Optie assimilatiebelichting: bij een keuring volgens Scope 10 geldt dat de assimilatiebelichting apart gekeurd moet worden volgens de brochure 'Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' inclusief de aanvulling uit 2014. 

Verzekeringen

Iedere verzekeraar heeft specifieke eisen wat betreft de elektrische installatie. Neem hiervoor contact op met je eigen verzekeraar of tussenpersoon.

Wat ontvangt u?

Na de keuring ontvang je digitaal een uitgebreide rapportage, waarin alle gegevens van de installatie worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd. De eventueel geconstateerde gebreken kan je binnen 3 maanden na constatering laten herstellen door jouw eigen installateur.

Herkeuring of herstelverklaring

Prokeur adviseert om een herkeuring uit te laten voeren. In dat geval controleert Prokeur of de gebreken correct en volgens installatievoorschriften zijn hersteld, waarna het rapport wordt aangepast. Deze herkeuring kan voor een kleine meerprijs uitgevoerd worden.

Bij het rapport ontvang je een herstelverklaring, waarin de installateur die de gebreken heeft hersteld verklaard dat de gebreken vakkundig zijn hersteld of verholpen. Hierna is jouw installatie goedgekeurd. 

Geldigheid

De keuring in de meeste gevallen 5 jaar geldig. Dit is afhankelijk van de staat van de installatie en wordt beoordeeld door een puntensysteem in de Scope 10 (NTA 8220) keuring of eventuele afspraken die met de verzekeraar zijn gemaakt.

Veiligheid

Let op! Dit is een brandrisico inspectie en geen veiligheid inspectie voor personen. Bij een Scope 10 verzekeringskeuring voldoe je dus niet aan de ARBO. Wil je wel aan de ARBO eisen voldoen? Vraag dan een Scope 8 keuring aan.

Inspecties voldoen aan wet en norm

Inspecties voldoen aan wet en norm

Uw wensen staan centraal

Jouw wensen staan centraal

Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Benieuwd naar het verhaal van ProKeur?