NTA 8220: SCIOS scope 10 Brandrisico inspectie

Agro Elektra Inspectie voor bedrijven met intensieve veehouderij, bloembollenbedrijven en tuincentra. De NTA 8220 SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

De inspectie bestaat uit

  • een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie in risicovolle ruimte en risicovolle eindgebruikers
  • controle door metingen
  • controle door beproevingen
  • een thermografische controle door middel van warmtebeeldopname

Verzekering

  • Verzekerd bij Interpolis/ Avero
    Tot 1 juni 2019 kunt u kiezen voor een Agro Elektra Inspectie, een elektrakeuring volgens NTA 8220 of NEN 3140.
    Na 1 juni 2019 kunt u kiezen voor een NTA 8220 volgens Scope 10 of een NEN 3140 volgens Scope 8.

Wat ontvangt u?

Na de keuring ontvangt u digitaal een uitgebreide rapportage waarin alle gegevens van uw installatie worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd.

De eventueel geconstateerde gebreken kunt u binnen 3 maanden na constatering laten herstellen door uw eigen installateur.

Herkeuring of herstelverklaring

Herkeuring, er wordt gecontroleerd door Prokeur of de gebreken correct en volgens installatievoorschriften zijn hersteld waarna het rapport wordt aangepast. Dit adviseert Prokeur. Daarnaast kan een herkeuring voor een kleine meerprijs uitgevoerd worden.

Herstelverklaring, u ontvangt bij het rapport een herstelverklaring waarna uw installateur die de gebreken heeft hersteld verklaard dan de geconstateerde gebreken vakkundig zijn hersteld of verholpen waarna dit de goedkeuring van uw installatie is.

Geldigheid

De keuring in de meeste gevallen 5 jaar geldig maar dit is afhankelijk van de staat van de installatie en wordt beoordeeld door een puntensysteem in de NTA8220 of eventuele afspraken die met uw verzekeraar zijn gemaakt.

Veiligheid

Let op! Dit is een brandrisico inspectie en geen veiligheid inspectie voor personen. Bij een Scope 10 verzekeringskeuring voldoet uw dus niet aan de ARBO wilt uw wel aan de ARBO eisen voldoen vraag dan om een NEN 3140 Scope 8 keuring.

Inspecties voldoen aan wet en norm

Inspecties voldoen aan wet en norm

Uw wensen staan centraal

Uw wensen staan centraal

Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Onafhankelijk inspectiebedrijf

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Benieuwd naar het verhaal van ProKeur?